Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10843717
Đang truy cập:427

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Ghi chú

Thứ Hai

 22-02-2021

 

07h30

Họp về công tác tổ chức cán bộ

Hiệu trưởng; Phó phụ trách P.TC-HC-QT, CV phụ trách nhiệm vụ; TKHC.

P.TC-HC-QT

Văn phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

08h30

Công bố Quyết định thành lập các đơn vị mới (Khoa Chính trị - Hành chính & Tâm lý giáo dục; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị) và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị mới.

Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ Trường; Toàn thể VC Khoa CT-HC&TLGD và VC&NLĐ Phòng TC-HC-QT; Ban lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.

P.TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h30

Lãnh đạo Trường làm việc với Trưởng Khoa QLGD về công tác nhân sự.

Hiệu trưởng; Phó phụ trách P.TC-HC-QT; TKHC.

P.TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

10h30

Họp Đảng ủy

Ban chấp hành Đảng bộ

Đảng ủy

Phòng Hội thảo B

Bí thư Đảng ủy

 

15h00

Họp tập thể lãnh đạo Trường

Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng BCS Đảng Bộ GD&ĐT; Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường.

Đảng ủy

Phòng Hội thảo B

Lãnh đạo Vụ TC-CB

 

16h30

Hiệu trưởng làm việc với P.KHCN & HTQT về danh mục đề tài cấp Bộ năm 2020

Hiệu trưởng; Trưởng P.KHCN & HTQT; CV phụ trách nhiệm vụ; TKHC.

P.KHCN & HTQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Ba 

23-02-2021

 

09h00

Họp phân công nhiệm vụ Phòng Đào tạo và TT ĐT&TVGD

Hiệu trưởng; Chủ tịch CĐ Trường; Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị: P.Đào tạo, TT ĐT&TVGD, P.KH-TC, P.TC-HC-QT, TT KT&ĐBCL; TKHC.

P.TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

10h00

Họp Phòng Đào tạo

Lãnh đạo và viên chức Phòng Đào tạo.

Phòng Đào tạo

Phòng họp 1

Trưởng Phòng Đào tạo

 

14h00

Góp ý dự thảo Quy chế thay thế Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ GD&ĐT theo Công văn số 524/BGD&ĐT-TCCB ngày 04/02/2021

BGH, Trưởng và Phó các đơn vị; VC Phòng TC-HC-QT; TKHC

Phòng

TC-HC-QT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

15h00

Họp Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Hiệu trưởng; Trưởng P.TC-HC-QT; Chủ tịch Công đoàn; Lãnh đạo TT TH-NN; viên chức có Giấy mời; TKHC.

Phòng TCHCQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Tư

24-02-2021

Cả ngày

Tiếp công dân

BGH; Công dân đăng ký; TKHC

P.TC-HC

Phòng họp 1

BGH

 

Thứ Năm

25-02-2021

8h30

Khai giảng lớp CBQL THCS-THPT Bến Tre

Lãnh đạo phòng ĐT, GVPT lớp, Lxe

P. Đào tạo

Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre

P. Đào tạo

B.Quyên

16h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Thành viên HĐ theo QĐ số 147/QĐ-CBQLGDHCM ngày 18/02/2021 và Chủ nhiệm đề tài (người đề xuất).

P.KHCN&HTQT

Phòng họp 1.

Chủ tịch HĐ

Ô. Thạch

Thứ Sáu

26-02-2021

07h30

Họp về công tác giảng dạy và mở rộng đào tạo, bồi dưỡng.

BGH; Toàn thể giảng viên; Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường; VC&NLĐ các đơn vị: Phòng Đào tạo, TT ĐT&TVGD, TT TH-NN, Tạp chí KH QLGD.

Phòng Đào tạo

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp khoa QLGD

Lãnh đạo và VC khoa QLGD

Khoa QLGD

VP khoa QLGD

Trưởng khoa QLGD

B.Thủy

10h00

Họp Chi bộ khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ khoa QLGD

Chi bộ  khoa QLGD

VP khoa QLGD

Bí thư Chi bộ khoa QLGD

B.Thủy

11h30

Họp Tạp chí KH QLGD

Lãnh đạo và VC Tạp chí KH QLGD

Tạp chí KH QLGD

VP Tạp chí KH QLGD

Phó TBT

B.Thủy

Thứ Bảy

 27-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

28-02-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

  1. Các tổ chức, đơn vị/Chi bộ họp đều phải đăng ký lịch tuần.
  2. Đơn vị/Cá nhân phụ trách tài liệu cuộc họp chịu trách nhiệm chuẩn bị chủ đáo tài liệu và nội dung cuộc họp.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn