Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94740794
Đang truy cập:955

Từ ngày 24/12 đến 29/12/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

24-12-18

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

25-12-18

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư

26-12-18

Cả ngày

Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề Chương trình “Nâng cao NLQT Trường PT”

Theo Quyết định; Tổng chủ biên/Người bào cáo; Khách mời

P.Đào tạo

Phòng họp 1 và Phòng A102

Chủ tịch HĐ

 

16h00

Chia tay TS. Nguyễn Văn Tấn nghỉ hưu theo chế độ

Ban Giám hiệu. TS. Nguyễn Văn Tấn; VC TT. KT&ĐBCL; Khách mời.

TT. KT&ĐBCL

Phòng Hội thảo B

GĐ TT KT ĐBCL

 

Thứ Năm 27-12-18

Cả ngày

Hội đồng nghiệm thu các chuyên đề Chương trình “Nâng cao NLQT Trường PT”

Theo Quyết định; Tổng chủ biên/Người bào cáo; Khách mời

P.Đào tạo

Phòng họp 1 và Phòng A102

Chủ tịch HĐ

 

Thứ Sáu

 28-12-18

Cả ngày

Hội đồng nghiệm thu Chương trình “Nâng cao NLQT Trường PT”

Theo Quyết định; Tổng chủ biên/Người bào cáo; Khách mời

P.Đào tạo

Phòng họp 1 và Phòng A102

Chủ tịch HĐ

 

Cả ngày

Tiếp công dân

Hiệu trưởng

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

29-12-18

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung.

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn