Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682760
Đang truy cập:2564

Từ ngày 26/11 đến 01/12/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai

26-11-18

08h00

Khai giảng lớp BDNV tư vấn du học K5 – Q10, TP.HCM

P. Đào tạo, Lái xe

P. Đào tạo

Cty CPGDVN, Q.10, TP.HCM

P.Đào tạo

 

08h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp

Thành viên HĐ theo QĐ

P. Đào tạo

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

08h30

Họp Khoa QLGD

VC  Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

 

10h00

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên  Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

BT Chi bộ QLGD

 

Thứ Ba

27-11-18

08h00

Họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

 

09h00

Làm việc với công ty Bình Minh (đề án tài sản công)

Ban Giám hiệu; Trưởng/Phó các đơn vị: P.QT-TB, P.KH-TC, P.TC-HC; Phụ trách kế toán; Thư ký hành chính.

P. QT-TB

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp Quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa TL-GD

Thành viên Tổ công tác theo QĐ, VC Khoa TL-GD

P.TC-HC

VP Khoa

 TL-GD

Tổ trưởng

 

14h00

Họp Ban kiểm kê tài sản năm 2018 theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM ngày 26/9/2018

Thành viên theo Quyết định số 904/QĐ-CBQLGDHCM  26/9/2018

P. QT-TB

Phòng họp 1

Trưởng ban

 

15h00

Họp Quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa TL-GD

Thành viên Tổ công tác theo QĐ, Tập thể lãnh đạo Khoa TL-GD (Chi ủy và Lãnh đạo Khoa)

P.TC-HC

VP Khoa TL-GD

Tổ trưởng

 

15h00

Họp Khoa QLHC

Hiệu trưởng, PHT.Phan Minh Phụng, VC khoa QLHC

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Tư 

28-11-18

08h00

Họp KH tổ chức Hội thảo KH và SHTN CLB Giám đốc Sở GD&ĐT

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng/Phụ trách các đơn vị

P.KHCN&HTQT

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

14h00

Họp tập thể lãnh đạo (Giải quyết đơn xin NCS của PHT; công tác cán bộ)

Ban Giám hiệu, Đảng ủy vien

P.TC-HC; VPĐU

Phòng họp 1

HT, PT.ĐU

 

16h00

Họp với Phòng KHCN&HTQT

PHT. Trần Thị Hải Yến, lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

P. KHCN&HTQT

Phòng PHT. TT Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

 

Thứ Năm 29-11-18

08h00

Đối thoại lần 2 với ông Đỗ Văn Định

Đại diện: Hội đồng kỷ luật; Công đoàn; Tổ xác minh, Trưởng ban TTND, ông Đỗ Văn Định

P.TC-HC

P.Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu; TP.TC-HC; Thư ký hành chính.

P.TC-HC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

 

09h00

Bế giảng CBQL MN+PT Long Hồ tỉnh Vĩnh Long

TP.Đào tạo, ô. Dương, Lái xe

P. Đào tạo

PGD- ĐT Long Hồ, Vĩnh Long

TP.Đào tạo

 

14h00

Làm việc với đơn vị tư vấn lập dự án phát triển hệ thống công nghệ thông tin quản lý, quản trị nhà trường

Ban giám hiệu, trưởng/phó phụ trách các đơn vị, Phụ trách kế toán, Thư ký TS, lãnh đạo Công Ty CP Hệ Thống Thông Tin EPACIFIC

P. QT-TB

Phòng hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Sáu

 30-11-18

14h00

Bế giảng lớp BD CTV thanh tra GD tỉnh Bình Định

TP.Đào tạo, P. Đào tạo

P. Đào tạo

TT GDTX Bình Định

TP.Đào tạo

 

14h00

Họp giao ban cơ quan Bộ tháng 11 năm 2018.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

VP Bộ

PH.D205

Bộ trưởng

 

Thứ Bảy

01-12-18

Cả ngày

 Hội nghị giới thiệu quy hoạch cán Bộ cấp chiến lược.

Theo Quy định

Ban CSĐ

Hội trường A Bộ GD&ĐT

Bộ Trưởng

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn