Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94786598
Đang truy cập:736

Từ ngày 27 đến 02/12/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  27-11-17

14h00

Duyệt mô tả công việc

VC : P.Đào tạo, Tạp chí KH, KHCN

P.Đào tạo, Tạp chí KH, KHCN

P.Truyền thống

PHT.Phan Minh Phụng

 Thứ Ba 28-11-17

8h00

Họp Khoa QLHC

VC Khoa QLHC

Khoa QLHC

Khoa QLHC

Trưởng Khoa QLHC

14h00

Họp phòng QT-TB

VC phòng QT-TB

TP. QT-TB

phòng QT-TB

TP. QT-TB

Thứ Tư 29-11-17

8h00

Họp phòng TC-HC

phòng TC-HC

phòng TC-HC

Phòng TT

Trưởng phòng TC-HC

Thứ Năm 30-11-17

8h00

Duyệt mô tả công việc

VC: Khoa QLHC, TL-GD, Bộ môn Lý luận chính trị

Khoa QLHC, TL-GD, Bộ môn Lý luận chính trị

P.Truyền thống

PHT.Phan Minh Phụng

8h00

Họp khoa QLGD

VC Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

8h30

Bế giảng lớp BD CTV thanh tra GD Bình Thuận

PHT.Lê Thị Thanh Tâm,                           P.Đạo tạo, Lái xe

 P.Đạo tạo

Trường CĐ Cộng đồng Bình Thuận

PHT.Lê Thị Thanh Tâm                          

10h00

Họp Chi bộ khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Bí thư Chi bộ Khoa QLGD

VP Khoa QLGD

Bí thư Chi bộ Khoa QLGD

Thứ Sáu 01-12-17

8h00

Khai giảng 02 lớp BDNV thanh tra nhân dân trong trường học Bình Dương

 PHT.Phan Minh Phụng,  P.Đào tạo, Lái xe

P.Đạo tạo

TT NN-TH và BDNVBD

PHT.Phan Minh Phụng

Thứ Bảy 02-12-17

           

Chủ nhật

03-12-17

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn