Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9969399
Đang truy cập:2077

Từ ngày 29/01 đến 03/02/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  29-01-18

 

 

 

 

 

 

 Thứ Ba 30-01-18

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư 31-01-18

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu Chương trình “Quản lý trường học an toàn”

Thành viên Hội đồng theo QĐ, Nhóm xây dựng Chương trình

Phòng Đào tạo

Phòng           Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

10h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp các lớp BD

Thành viên Hội đồng theo QĐ

Phòng Đào tạo

Phòng

Hội thảo B

Chủ tịch    Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài “Xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bồi dưỡng của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm đề tài TS.Nguyễn Văn Tấn)

Thành viên Hội đồng theo QĐ, Chủ nhiệm đề tài, CC,VC quan tâm

P.KHCN-HTQT

Phòng           Hội thảo B

Chủ tịch Hội đồng

17h00

Họp Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

P. TC-HC

Phòng             Hội thảo B

Hiệu trưởng

Thứ Năm 01-02-18

8h30

Họp Hội đồng nghiệm thu Chương trình “Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục”

Thành viên Hội đồng theo QĐ, Nhóm xây dựng Chương trình

P. Đào tạo

 

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Bế giảng lớp CBQL phổ thông Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng                             P. Đào tạo, Lái xe 

P.Đào tạo

TT GDTX Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng                            

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 02-02-18

9h00

Bế giảng lớp CBQL phổ thông Châu Thành Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng

P. Đào tạo, Lái xe 

P Đào tạo

PGD ĐT Châu Thành Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng                            

14h00

Bế giảng lớp CBQL phổ thông Tháp Mười Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng

P. Đào tạo, Lái xe 

P Đào tạo

PGD ĐT Tháp Mười Đồng Tháp

PTH. Phan Minh Phụng                            

Thứ Bảy 03-02-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn