Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10525554
Đang truy cập:1155

Từ ngày 29/7 đến 03/8/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 29-7-19

09h00

Khai giảng lớp  BDNV CTV thanh tra GD Vĩnh Long

ThS. Phan Thúy Quyên, lái xe

Phòng ĐT

Trường THPT  Vĩnh Long

ThS. Phan Thúy Quyên

 

 

10h30

Họp Khoa QLHC

Lãnh đạo và VC Khoa QLHC

Trợ lý Khoa

VP Khoa QLHC

Lãnh đạo Khoa QLHC

 

 

14h00

Họp kiểm điểm liên quan KL UBKTTU

ĐU, BGH, BCH CĐ, các cá nhân có liên quan; TKHC.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

 

14h00

Khai giảng 02 lớp CBQL Quy Nhơn, Bình Định

PTP ĐT. Phạm Đào TiênGVPT lớp

Phòng ĐT

Trung tâm GDTX Bình Định

PTP ĐT. Phạm Đào Tiên

 

Thứ Ba 30-7-19

07h30

Họp chi bộ TC-QT-ĐT-TC kiểm điểm ĐV liên quan KL UBKT TU

Toàn thể ĐV chi bộ TC-QT-ĐT-TC; Đại diện ĐU Trường.

Chi ủy CB

Phòng Hội thảo B

Chi ủy

 

 

09h00

Họp chi bộ KH-KT-TC-TV kiểm điểm ĐV liên quan KL UBKT TU

Đảng viên Chi bộ KH-KT-TC-TV; Đại diện ĐU Trường.

chi bộ KH-KT-TC-TV

TTTT-TV

BT chi bộ KH-KT-TC-TV

 

 

14h00

Họp BCH CĐ

Toàn thể BCH CĐ; mời Ban Thanh tra ND, UB kiểm tra CĐ

 

BCHCĐ

 

Phòng họp 1

 

CT CĐ

 

 

 

14h00

Kiểm tra nội bộ TT Khảo thí & ĐBCLGDĐT

Tổ thanh tra KT, TTKT&ĐBCLGDĐT

TTKT&ĐBCLGDĐT

Phòng họp 1

Tổ thanh tra KT

 

Thứ Tư 31-7-19

08h00

Thành phần theo QĐ

VP Bộ

PH.D205 Bộ GD&ĐT

Bộ trưởng

 

Thứ Năm  01-8-19

08h00

Họp Khoa QLGD

VC Khoa QLGD

Khoa QLGD

Khoa QLGD

Trưởng Khoa QLGD

 

 

09h00

Đón tiếp HV lớp CBQL Hậu Giang

PHT.Phan Minh Phụng, PTP.Đào tạo, Phòng Đào tạo (Ô Dương); giảng viên giảng dạy lớp; TTTT-TV.

Phòng ĐT

Phòng Hội thảo  B

PHT.Phan Minh Phụng

 

 

10h00

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

Khoa QLGD

BT Chi bộ Khoa QLGD

 

 

13h00

Họp chi bộ Liên khoa CS-TL-HC kiểm điểm ĐV liên quan KL UBKT TU

Toàn thể ĐV chi bộ Liên khoa CS-TL-HC; Đại diện ĐU Trường.

Chi ủy CB

Phòng Hội thảo B

Chi ủy

 

 

15h00

Họp ĐU góp ý Bản kiểm điểm ĐU liên quan Thông báo KL của UBKT TU

Đảng ủy viên; đ/c Lê Thị Thanh Tâm

VPĐU

Phòng Hội thảo B

PBT PTĐU

 

Thứ Sáu 02-8-19

08h00

Khai giảng lớp  BDNV CTV thanh tra GD Vạn Ninh

PTP.ĐT.Nguyễn Văn Huê

Phòng ĐT

Phòng GD-ĐT Vạn Ninh

PTP.Nguyễn Văn Huê

 

 

09h00

Họp Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng; các PHT; TP.TC-HC; TKHC

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy 03-8-19

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn