Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94786553
Đang truy cập:692

Từ ngày 30/10 đến 04/11/2017

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  30-10-17

7h30

Họp góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn NĐ 101/2017 của Bộ Nội vụ

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

P.TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Họp thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

P.TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Khai giảng lớp CBQL trung học Sóc Trăng

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Sóc Trăng

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

Thứ Ba 31-10-17

8h00

Khai giảng lớp nâng cao năng lực quản lý trường PT Long An

 Trưởng phòng Đào tạo, P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Long An

Trưởng phòng Đào tạo

8h00

Họp thông qua Quy chế đánh giá xếp loại tháng

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị

P.TC-HC

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Tư 01-11-17

7h30

Họp thống nhất mục tiêu và nội dung chủ đề Hội thảo quốc tế “Nâng cao năng lực QT nhà trường trong xu thế hội nhập quốc tế”

Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị, P.KHCN-HTQT

P.KHCN-HTQT

Phòng TT

Hiệu trưởng

9h30

Họp triển khai nội dung“Triển khai ứng dụng đề tài KHCN các cấp thực hiện trong giai đoạn 2011-2016

Các chủ nhiệm đề tài cấp Trường giai đoạn 2011-2016, P.KHCN-HTQT

P.KHCN-HTQT

Phòng TT

Hiệu trưởng

14h00

Khai giảng lớp CBQL PT Vĩnh, Lợi Bạc Liêu

PHT.Nguyễn Hồng Liêu, P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Bạc Liêu

PHT.Nguyễn Hồng Liêu

Thứ Năm 02-11-17

8h00

Họp Ban Giám hiệu và thông qua chương trình công tác của các đơn vị

Ban Giám hiệu

 

Phòng TT

Hiệu trưởng

Thứ Sáu 03-11-17

7h30

Họp Khoa Tâm lý-Giáo dục

VC Khoa Tâm lý-Giáo dục

Trưởng Khoa TL-GD

VP Khoa TL-GD

Trưởng Khoa TL-GD

9h30

Họp Chi bộ liên khoa Cơ sở - Tâm lý – Hành chính

Đảng viên Chi bộ liên khoa Cơ sở - Tâm lý – Hành chính

Bí thư Chi bộ liên khoa Cơ sở - Tâm lý – Hành chính

Vp Khoa TL-GD

Bí thư Chi bộ liên khoa Cơ sở - Tâm lý – Hành chính

9h00

Bế giảng lớp BD kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế Tiền Giang

 Trưởng phòng Đào tạo, P.Đào tạo, Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Tiền Giang

Trưởng phòng Đào tạo

Thứ Bảy 04-11-17

           

Chủ nhật

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 14h00 thứ Năm hàng tuần.

                 - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn