Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682773
Đang truy cập:2577

Từ ngày 30/7 đến 04/8/2018

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Thứ Hai  30-7-18

08h00

Họp Tổ xác minh

Thành viên Tổ xác minh theo QĐ, ông Đỗ Văn Định

Tổ xác minh

P.Hội thảo B

Tổ trưởng

08h00

Họp Khoa QLGD

VC Khoa QLGD

Khoa QLGD

VP Khoa

Trưởng Khoa QLGD

09h00

Đón học viên lớp CBQL MN Kiên Giang

 PHT.Lê Thị Thanh Tâm, P.Đào tạo                                    

P.Đào tạo

Giảng đường A2

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

09h00

PHT. Trần Thị Hải Yến họp với Phòng Quản trị - Thiết bị

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB

P. QT-TB

Phòng PHT. Trần Thị Hải Yến

PHT. Trần Thị Hải Yến

10h00

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

VP Khoa

Bí thư Chi bộ Khoa QLGD

14h00

Họp về hiệu quả tài chính khai thác cơ sở vật chất của Trường

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB, Phó trưởng phòng và Phụ trách Kế toán Phòng KH-TC

P. QT-TB

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Ba

31-7-18

09h00

Bế giảng lớp BDNV thanh tra GD Tây Ninh

Trưởng phòng Đào tạo,                                P.Đào tạo (cô Quyên), Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Tây ninh

Trưởng phòng Đào tạo,

09h00

Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD và ĐT

PHT.Lê Thị Thanh Tâm, VC Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD và ĐT

TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD- ĐT

P.Truyền thống

PHT.Lê Thị Thanh Tâm

09h00

Rà soát công tác đào tạo bồi dưỡng

PHT.Phan Minh Phụng, VC phòng Đào tạo

P. Đào tạo

P.Hội thảo B

PHT.Phan Minh Phụng

14h00

Họp về phương án cho thuê căn-tin Trường

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QT-TB, Phó trưởng phòng và Phụ trách Kế toán Phòng KH-TC

P. QT-TB

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

14h30

Khai giảng lớp CBQL MN-PT Long An

 PHT.Phan Minh Phụng,                                      P.Đào tạo ( T.Dương), Lái xe

P.Đào tạo

Sở GD-ĐT Long An

PHT.Phan Minh Phụng

 Thứ Tư 01-8-18

7h30

Khai giảng lớp bồi dưỡng thường xuyên trường THPT Bình Dương

Phòng Đào tạo (cô Quyên),

P.Đào tạo

TTNG-TH &BDNV Bình Dương

 

09h00

Họp thảo luận phương hướng xử lý công văn đề xuất của trường Ngô Thời Nhiệm

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng QTTB, Phó trưởng phòng và Phụ trách Kế toán Phòng KH-TC, Trưởng Phòng TC-HC

P.QT-TB

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Năm 02-8-18

09h00

PHT. Trần Thị Hải Yến làm việc với Phòng KHCN-HTQT

PHT. Trần Thị Hải Yến, Phòng KHCN-HTQT

 

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Sáu 03-8-18

 

Họp BGH

Ban Giám hiệu

P. TC-HC

Qua Email

Hiệu trưởng

08h30

Họp Trung tâm Đào tạo và Tư vấn GD

Phó Giám đốc TT Đào tạo và Tư vấn GD, Trưởng Khoa TL-GD, Phó Phòng QT-TB

 

P.Truyền thống

PHT. Trần Thị Hải Yến

Thứ Bảy 04-8-18

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Các đơn vị gửi kế hoạch công tác tuần về Phòng Tổ chức - Hành chính trước 16h00 thứ Năm hàng tuần.

                - Phần đánh dấu màu đỏ là điều chỉnh, bổ sung .

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn