Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 9804453
Đang truy cập:4459

Từ ngày 30/9 đến 05/10/2019

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Phụ trách nội dung và tài liệu cuộc họp

Địa điểm

Chủ tọa

Cá nhân/Đơn vị đăng ký

Thứ Hai 30-9-19

15h30

Họp Đảng ủy (Dự kiến)

Đảng ủy viên

Phụ trách ĐU

Phòng Hội thảo B

Phụ trách Đảng ủy

 

Thứ Ba 01-10-19

 

08h00

Hiệu trưởng dự giao ban quý III Bộ GD&ĐT

Thành phần theo QĐ

VP Bộ

HT A

Bộ Trưởng

 

14h00

Họp Phòng KHCN&HTQT

PHT TTH Yến, Lãnh đạo và VC Phòng KHCN&HTQT.

P.KHCN- HTQT

P.KHCN- HTQT

Trưởng phòng

 

Thứ Tư 02-10-19

07h30

Họp Chi ủy Khoa QLGD

Họp Chi ủy Khoa QLGD

Chi ủy Khoa QLGD

Khoa QLGD

Chi ủy Khoa QLGD

 

08h00

Họp Khoa QLGD

VC Khoa QLGD

 Khoa QLGD

Khoa QLGD

TK. QLGD

 

09h00

Hiệu trưởng làm việc với Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam về bồi dưỡng theo dự án SEP2 (Dự kiến)

Hiệu trưởng, Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Nam

TT ĐT&TVGD

Sở GD&ĐT Quảng Nam

 

 

09h30

Họp Chi bộ Khoa QLGD

Đảng viên Chi bộ Khoa QLGD

Chi bộ Khoa QLGD

Khoa QLGD

BT Chi bộ Khoa QLGD

 

14h00

Họp BCH CĐ mở rộng quý 4/2019

BCH CĐ; Tổ trưởng ,Tổ phó Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

Phòng Hội thảo B

Chủ tịch Công đoàn

 

Thứ Năm  03-10-19

09h00

Họp kiểm tra nhiệm vụ P.TC-HC và P.KH-TC

Hiệu trưởng, TP.TC-HC, Lãnh đạo P.KH-TC, VC liên quan NV

P.TC-HC; P.KH-TC

Phòng HT

Hiệu trưởng

 

 

Hướng dẫn NCTT lớp CBQL Trung học Bến Tre (ngày 03 – 05/10)

Ông Nguyễn Văn Huê

P. Đào tạo

tại Cà Mau

Ông Nguyễn Văn Huê

 

10h00

Họp Phòng KHCN&HTQT về Kế hoạch chuẩn bị Họp HĐ KH&ĐT năm 2019

Lãnh đạo và VC P.KHCN&HTQT.

Phòng họp 1.

Phòng KHCN&HTQT

Trưởng phòng

 

Thứ Sáu   04-10-19

08h00

Họp BGH

Hiệu trưởng;  PHT; TP.TC-HC; TKHC.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

09h00

Họp bàn nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá xếp loại kết quả lao động tháng của CCVC-NLĐ.

Hiệu trưởng;  PHT; Thường trực HĐ TĐKT; Tổ tư vấn; TKHC.

P.TC-HC

Phòng Hội thảo B

Hiệu trưởng

 

Thứ Bảy

05-10-19

09h00

Bế giảng lớp CBQL THPT Đồng Nai

 Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo, GVPTL, Lái xe.

P. Đào tạo

Tỉnh Đồng Nai

Hiệu trưởng

 

Chủ Nhật

29-9-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn