Hành Chính - Quản Trị

THÔNG BÁO Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Triệu tập các ứng viên có tên theo danh sách đính kèm đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022; Ứng viên chuẩn bị các nội dung kiểm tra, sát hạch ở vòng 2, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022

Căn cứ kết quả của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Thông báo điều chỉnh yêu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo điều chỉnh yêu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022

Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2)

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (Đợt 2), cụ thể như sau:

Thông báo Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 30/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

(Hiển thị bài/trang)
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:9254053
Đang truy cập: 638
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn