Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623716
Đang truy cập:242

Hành Chính - Quản Trị

Thông báo Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 30/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo: Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên tại Phiếu đăng ký dự tuyển

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

Kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Thông báo mời thầu cạnh tranh photocopy tài liệu học tập

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài Trường có nhu cầu chào giá cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của Trường:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 (đợt 1)

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (đợt 1) như sau:

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn