Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9868109
Đang truy cập:29

Hành Chính - Quản Trị

Thông báo mời thầu cạnh tranh photocopy tài liệu học tập

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài Trường có nhu cầu chào giá cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của Trường:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 (đợt 1)

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 (đợt 1) như sau:

Thông báo về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Sửa chữa chống thấm Nhà C Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh”

Thông báo về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: “Sửa chữa chống thấm Nhà C Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh”

Kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 2)

Kết quả tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 2)

Thông báo mời thầu mua sắm trang thiết bị năm 2017

Thông báo mời thầu đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tham gia quản lý quy hoạch xây dựng, nghiên cứu và đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2)

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 (đợt 2) như sau:

Thông báo mời thầu cạnh tranh photocopy tài liệu học tập

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài Trường có nhu cầu chào giá cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của Trường:

Thông báo đấu thầu tài sản

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn miền Nam tổ chức đấu giá tài sản do Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh chuyển giao.

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức quản lý Trường cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 1)

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức quản lý Trường cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh năm 2017 (đợt 1)

Thông báo xét tuyển hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017 (đợt 1)

Thông báo xét tuyển hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2017 (đợt 1)

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn