Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 17208
Đang truy cập:756

Hành Chính - Quản Trị

Thông báo Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2022, cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2)

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (Đợt 2), cụ thể như sau:

Thông báo Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 30/3/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. HCM thông báo: Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên tại Phiếu đăng ký dự tuyển

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

Kết quả xét tuyển Vòng 1 của ứng viên dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn