Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị

Giới thiệu chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu chữ ký của Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, TS. Vũ Đình Bảy

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

THÔNG BÁO V/v thay đổi logo và nhận diện thương hiệu Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v thay đổi logo và nhận diện thương hiệu Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH về bổ nhiệm Phó Hiệu trường Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chĩ Minh

QUYẾT ĐỊNH về bổ nhiệm Phó Hiệu trường Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chĩ Minh

THÔNG BÁO Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Hội đồng nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

THU MỜI CHÀO GIÁ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

THU MỜI CHÀO GIÁ Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật

THƯ MỜI CHÀO GIA V/v Thực hiện gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kình tế - kỹ thuật

THƯ MỜI CHÀO GIA V/v Thực hiện gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kình tế - kỹ thuật

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trường năm 2024

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trường năm 2024

THÔNG BÁO Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2022-HQG-01) do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2022-HQG-01) do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

THÔNG BÁO Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu trưởng: TS. Vũ Quảng

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị là bộ phận thuộc Trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác Tổ chức, nhân sự; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính - tổng hợp, văn thư – lưu trữ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức; pháp chế, kiểm tra; phát triển dự án đầu tư, xây dựng; cơ sở vật chất, kỹ thuật, in ấn phát hành tài liệu, xuất bản phẩm; nội trú; y tế; thông tin truyền thông, thư viện, trang thông tin điện tử của Trường; vệ sinh, cảnh quan, môi trường làm việc, an toàn lao động; bảo vệ; quản lý vận hành xe, nhà xe, căn tin; khai thác sử dụng hiệu quả công năng cơ sở vật chất của Trường.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn