Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2)

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt 2)

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu trưởng: TS. Vũ Quảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Lễ công bố quyết định bỔ nhiệm Hiệu trưởng

Chiều ngày 09/6/2023, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (Trường CBQLGDHCM).

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

- Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính tổng hợp; kiểm tra, thanh tra của Trường. 2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang)
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn