Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị

THÔNG BÁO Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp bộ mã số: B2022-HQG-02 do TS. Lê Ngọc Thạch làm chủ nhiệm đề tài

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2022-HQG-01) do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

Thông báo họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp bộ (mã số: B2022-HQG-01) do TS. Vũ Quảng làm chủ nhiệm đề tài

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trường năm 2024

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Trường năm 2024

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2023 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

THÔNG BÁO Công khai danh sách “Nhà giáo tiêu biểu năm 2023”

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường

Giới thiệu chữ ký của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu trưởng: TS. Vũ Quảng

Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức - Hành chính

- Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng công chức, viên chức; chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính tổng hợp; kiểm tra, thanh tra của Trường. 2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang)
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579193
Đang truy cập: 5
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn