Cơ Cấu Tổ Chức

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

 

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

 

 

Hiệu Trưởng: TS. Vũ Quảng

SĐT: 028 39101899

Email: vuquang@iemh.edu.vn

 

PHÒNG/BAN:

 

 

  1. Phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị

 

 

 

Trưởng phòng: TS. Phan Thị Thúy Quyên

SĐT: 028 38224646
Email: pttquyen@iemh.edu.vn

 

 

 

  1. Phòng Quản lý Đào tạo và KHCN

 

 

 

Trưởng phòng: TS. Đinh Thị Kim Loan

SĐT: 028 39103049
Email: dtkloan@iemh.edu.vn

 

 

 

  1. Phòng Kế hoạch - Tài Chính

 

 

 

Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Đỗ Thị Hải Yến

SĐT: 028 39107709
Email: dthyen@iemh.edu.vn

 

 

 

  1. Tạp chí KHQLGD

 

 

 

Phó Tổng biên tập: TS. Phạm Bích Thủy

SĐT: 028 39106860
Email: pbthuy@iemh.edu.vn

 

 

KHOA:

 

 

  1. Khoa Chính trị Hành chính và Tâm lý giáo dục

 

 

 

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa: TS. Nguyễn Ngọc Chung

Sđt: 028 38297110
Email: nnchung@iemh.edu.vn

 

 

 

  1. Khoa Quản lý giáo dục

 

 

 

Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa: Ths. Lê Bá Lộc

Sđt: 028 39106157

Email: lbloc@iemh.edu.vn

 

 

TRUNG TÂM:

 

 

  1. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục

 

 

 

Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Đình Bảy

SĐT: 028 39117455

Email: vdbay@iemh.edu.vn

 

 

 

  1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Hợp tác quốc tế

 

 

 

Giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn Đình Minh Nhật

SĐT: 028 39102266

Email: ndmnhat@iemh.edu.vn

 

 

 

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn