Văn bản

Công văn Số: 2582/BGDĐT-GDĐH V/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19

Công văn Số: 2582/BGDĐT-GDĐH V/v tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch COVID-19

Kế hoạch 553/KH-BGDĐT cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016của Bộ Chính trị khóa XIIvề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh; Thực hiện Quyết định số 1748/QĐ-BGDĐT ngày 02/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻhọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020(gọi tắt là Cuộc thi);Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhkế hoạchCuộc thi,cụ thể như sau:

Một số biểu mẫu thông dụng

Một số biểu mẫu thông dụng (Áp dụng theo Thông tư 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế toán HCSN)

Sẽ đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên theo 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

Ngày 26/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông nhằm thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Theo Bộ GDĐT, việc ban hành quy chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhằm giúp giáo viên tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời làm cơ sở để rà soát, sắp xếp cán bộ giáo viên chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

Sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày 19/12/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 494/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2018 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Thông báo số 489/TB-BGDĐT ngày 28-7-2017 về Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo chức Việt Nam

Giới thiệu chữ ký Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu chữ ký Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

(Hiển thị bài/trang)
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn