Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

Đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp đơn vị, cấp trường năm học 2016-2017

Theo Thông báo số 239/CBQLGDHCM-KHCN&HTQT ngày 25/3/2016 của Trường về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp đơn vị, cấp trường năm học 2016-2017, thời gian gửi đề xuất các nhiệm vụ KH&CN về Phòng KHCN&HTQT hạn cuối trước ngày 05/4/2016. Rất mong các Thầy, Cô gửi đề xuất về Phòng KHCN&HTQT (bản in có chữ ký theo mẫu đình kèm) để đảm bảo tiến độ của Thông báo.

Tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường

Vào ngày 16/12/2015, tại Phòng truyền thống, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp trường cho 2 đề xuất:

Họp hội đồng khoa học - Đào tạo trường

Ngày 05/6/2015, tại Phòng Truyền thống Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường đã tổ chức phiên họp lần 3 - nhiệm kỳ 2012-2017 dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Xuân Tế - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Hiệu trưởng nhà trường.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI NHẬT BẢN

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI NHẬT BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG “KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ” MÃ SỐ: C2011.30.01

HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG “KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ” MÃ SỐ: C2011.30.01

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Khoa học công nghệ và HTQT

Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của Trường; quản lý công tác đào tạo sau đại học. 2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn