Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính

Chức năng 1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành các hoạt động về kế hoạch và tài chính của Trường theo quy định. 2. Tổ chức thực hiện các công tác về kế hoạch và quản lý tài chính; công tác hạch toán, kế toán theo quy định và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn