Hoạt động của Khoa

Hội Thảo Quốc Tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP), Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới” tại Đà Nẵng trong 2 ngày 9-10/12/2017.

Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”

Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người học, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngày 19/10/2016, Khoa Quản lý giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn