Hoạt động của Khoa

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh nghiệm thu và đưa vào triển khai chương trình bồi dưỡng quản lý an toàn trường học

Hiện nay, an toàn trường học là một trong các mục tiêu quan trọng đặt ra hàng đầu cho các trường học trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, công tác này cũng đang được sự quan tâm rất lớn của cả cộng đồng. Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước cũng đã có các chủ trương, chính sách, kế hoạch nhằm phòng chống tai nạn, thương tích, xây dựng trường học an toàn như:

Hội Thảo Quốc Tế về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới

Trong khuôn khổ Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (Chương trình ETEP), Đại học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức hội thảo quốc tế “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm trên thế giới” tại Đà Nẵng trong 2 ngày 9-10/12/2017.

Hội thảo khoa học “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”

Nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của người học, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngày 19/10/2016, Khoa Quản lý giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo kỹ thuật và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực của người học”.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn