Hoạt động đào tạo

Thông tin khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ cộng tác thanh tra giáo dục tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 12 năm 2017, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra tại Vĩnh Long.

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn