Thông báo chiêu sinh

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, quản lý tài chính công trong trường học

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, quản lý tài chính công trong trường học

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn