Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 938259
Đang truy cập:959

Thông báo chiêu sinh

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, quản lý tài chính công trong trường học

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ chủ tài khoản, quản lý tài chính công trong trường học

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn