Thông báo Thư Viện

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

Nội quy Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn