Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.475.685

Văn bản

Hướng dẫn viết tiểu luận chương trình NCNLQL và chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng phổ thông (Liên kết Việt Nam - Singapore)

Chương trình liên kết Việt Nam - Singapore về hướng dẫn viết tiểu luận các lớp nâng cao năng lực quản lý và các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng phổ thông.

Hướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận các lớp bồi dưỡng CBQL chương trình 382

Hướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận các lớp bồi dưỡng CBQL chương trình 382

Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Thông tư này quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục (sau đây gọi tắt là bồi dưỡng), bao gồm: điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, xếp loại, cấp chứng chỉ bồi dưỡng.

(Hiển thị bài/trang) 1

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn