Kế hoạch mở lớp

Thông Báo Tổ Chức Khoá Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cộng Tác Viên Thanh Tra Giáo Dục Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng Phía Nam

Thực hiện yêu cầu phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục tại văn bản số 4093/BGDĐT-TTr ngày 25/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lớp Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các trường đại học và cao đẳng phía Nam, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể về khoá học như sau:

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Thông báo Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng CB,CC,VC ngành giáo dục năm học 2016-2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CB,CC,VC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

(Hiển thị bài/trang)
Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579251
Đang truy cập: 63
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn