Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89980633
Đang truy cập:1158

Kế hoạch mở lớp

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Thông báo Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2020

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng CB,CC,VC ngành giáo dục năm học 2016-2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

KẾ HOẠCH MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CB,CC,VC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017 (từ tháng 9/2016 - tháng 8/2017)

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ,công chức ,viên chức ngành giáo dục từ 9/2015 đến 8/2016

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn