Danh Mục
Tin mới
Liên kết thư viện
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35401025
Đang truy cập:3160

Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo V/v chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K24

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K24

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra các cơ sở giáo dục đại học

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra các cơ sở giáo dục đại học

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K23

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K23

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các trường Đại học, Cao đẳng

Cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các trường Đại học, Cao đẳng, năm học 207 - 2018

Khóa bồi dưỡng CBQL Trung tâm học tập cộng đồng và Nghiệp vụ thanh tra nhân dân trong trường học

Khóa bồi dưỡng CBQL Trung tâm học tập cộng đồng và Nghiệp vụ thanh tra nhân dân trong trường học

Thông báo chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra giáo dục

Thông báo chiêu sinh các khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra giáo dục Học kỳ 2, năm học 2017-2018

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn