Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10634267
Đang truy cập:570

Thông báo chiêu sinh

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo - năm 2020

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp“Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính” như sau:

Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non và Phổ thông năm 2020

Căn cứ Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo năm 2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non & phổ thông...

KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K35

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức Ngành giáo dục năm học 2019-2020 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, nay Trường thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K35” như sau:

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K34

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K34

Thông báo Chiêu sinh khoá bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và CTV thanh tra trong cơ sở GDĐH Khoá 2, năm 2019

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH).

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục hàng năm của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K33”

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K.32

Trường CBQLGD Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K.32”

Thông báo Chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm học 2019

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tổ chức tại Trường năm 201

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn