Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 185457
Đang truy cập:2362

Thông báo chiêu sinh

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ TUYỂN SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ TUYỂN SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.30, NĂM 2021

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.30, NĂM 2021

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHÓA 5 NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo K.5 với những nội dung sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.31, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và trường phổ thông học online để các Sở/ Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập.

KHOÁ BỒI DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khoá bồi dưỡng Nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tổ chức tại các Tỉnh/Thành, năm 2021 như sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.28, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và trường phổ thông học online để các Sở/ Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh mở lớp “bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính” năm 2021

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÓA 3, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo K.3 với những nội dung sau:

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau:

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn