Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623790
Đang truy cập:316

Thông báo chiêu sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.28, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và trường phổ thông học online để các Sở/ Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH

Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh mở lớp “bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính” năm 2021

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÓA 3, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo K.3 với những nội dung sau:

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.27, NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý học tập trung tại Trường để các Sở/ Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.28, NĂM 2021

Căn cứ Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý học tập trung tại Trường để các Sở/ Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập.

Thông báo Mở lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - năm 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K.38

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K.38

Chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong trường phổ thông, năm 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc chiêu sinh khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong trường phổ thông năm 2021 với những nội dung sau:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.26, NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý học tập trung tại Trường để các Sở, Phòng GD-ĐT và các Trường làm căn cứ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập.

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn