Thông báo chiêu sinh

Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Quản Lý Giáo Dục Dành Cho Cbql Trường Mầm Non, Phổ Thông Năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho CBQL trường mầm non, phổ thông năm 2023:

Thông Báo Chiêu Sinh Các Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Qlnn Ngạch Chuyên Viên, Qlnn Ngạch Chuyên Viên Chính, Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Phòng Năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến như sau:

Thông Báo Mở Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Cộng Tác Viên Thanh Tra Giáo Dục Tại Trường Cao Đẳng Bình Thuận Năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Thuận thông báo mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại tỉnh Bình Thuận với những nội dung sau:

Thông Báo Mở Lớp Bồi Dưỡng Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo, Khóa 7 Năm 2023

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo K.7 với những nội dung sau:

Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - Hợp Tác Quốc Tế Tuyển Sinh Các Lớp Ngoại Ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - HỢP TÁC QUỐC TẾ TUYỂN SINH CÁC LỚP NGOẠI NGỮ

Thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị, năm 2022.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.30, NĂM 2021

THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG K.30, NĂM 2021

(Hiển thị bài/trang)
Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn