Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:95148123
Đang truy cập:6186

Thông báo chiêu sinh

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục hàng năm của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K33”

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K.32

Trường CBQLGD Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K.32”

Thông báo Chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm học 2019

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tổ chức tại Trường năm 201

Thông báo Chiêu sinh khoá bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và CTV thanh tra trong cơ sở GDĐH Năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO: Chiêu sinh khoá bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và CTV thanh tra trong cơ sở GDĐH Năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT, THCS, TIỂU HỌC VÀ MẦM NON, NĂM 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG THPT, THCS, TIỂU HỌC VÀ MẦM NON, NĂM 2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K31

Khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K31

Lớp BD CBQL trường mầm non và phổ thông

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nguồn các trường mầm non và phổ thông, cũng như phát triển năng lực cho cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh mở lóp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và phổ thông năm học 2018 - 2019 với những nội dung sau:

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn