Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10709631
Đang truy cập:238

Thông báo chiêu sinh

KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K36

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức Ngành giáo dục năm học 2019-2020 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, nay Trường thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K36” như sau:

Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục năm 2020

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà trường cho đội ngũ Cán bộ quản lý, cán bộ nguồn các trường THPT, Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non, cũng như phát triển năng lực cho Cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng Cán bộ quản lý giáo dục, năm học 2020 với những nội dung sau:

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 2020

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo - năm 2020

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp“Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính” như sau:

Bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường Mầm non và Phổ thông năm 2020

Căn cứ Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo năm 2020, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non & phổ thông...

KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – K35

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức Ngành giáo dục năm học 2019-2020 của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, nay Trường thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K35” như sau:

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K34

Thông báo chiêu sinh Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn du học – K34

Thông báo Chiêu sinh khoá bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và CTV thanh tra trong cơ sở GDĐH Khoá 2, năm 2019

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học (GDĐH).

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Căn cứ Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục hàng năm của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể khoá “Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học – K33”

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn