Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:35516747
Đang truy cập:1037

Thông báo chiêu sinh

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K25

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K25

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo V/v chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K24

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K24

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra các cơ sở giáo dục đại học

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra các cơ sở giáo dục đại học

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K23

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K23

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn