Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:9968763
Đang truy cập:2043

Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K28

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K28

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K27

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K27

Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông báo số 135/TB-CBQLGDHCM ngày 26 tháng 2 năm 2018 về Chiêu sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K26

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K26

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

Thông báo chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo V/v chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường Đại học, Cao đẳng năm học 2017-2018

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn