Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94682762
Đang truy cập:2566

Thông báo chiêu sinh

Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K31

Khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K31

Lớp BD CBQL trường mầm non và phổ thông

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ nguồn các trường mầm non và phổ thông, cũng như phát triển năng lực cho cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý trường học, chủ động trong đổi mới lãnh đạo, quản lý để phát triển nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh mở lóp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non và phổ thông năm học 2018 - 2019 với những nội dung sau:

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K29

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K28

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K28

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K27

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K27

Thông báo Chiêu sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông báo số 135/TB-CBQLGDHCM ngày 26 tháng 2 năm 2018 về Chiêu sinh khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K26

Thông báo chiêu sinh khoá Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học - K26

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

Thông báo V/v Chiêu sinh các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn mới năm 2018

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn