Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10843768
Đang truy cập:478

Lịch làm việc

Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Lịch làm việc từ ngày 22/02/2021 đến ngày 27/02/2021

Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021

Lịch công tác tuần Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 30/01/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

Lịch công tác tuần Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 16/01/2021

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

Lịch công tác tuần Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 09/01/2021

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Lịch công tác tuần Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020

Lịch công tác tuần Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 03/10/2020

Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Lịch làm việc từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Lịch làm việc từ ngày 31/8/2020 đến ngày 05/9/2020

Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020

Lịch làm việc từ ngày 10/8/2020 đến ngày 15/8/2020

Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

Lịch công tác Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 25/7/2020

(Hiển thị bài/trang)

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn