Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94740728
Đang truy cập:893

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG (Cập nhật tháng 01-2015)

DANH MỤC C CHƯƠNG TRÌNH TRƯỜNG ĐANG TRIN KHAI

 1. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý GD
 2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục
 3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
 4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường
 5. Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục
 6. Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
 7. Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
 8. Chương trình bồi dưỡng công tác quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học
 9. Chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học
 10. Chương trình bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học
 11. Chương trình bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường tiểu học
 12. Chương trình bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực ở trường
 13. tiểu học
 14. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông
 15. Chương trình nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược trong trường phổ thông
 16. Chương trình nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường phổ thông
 17. Chương trình  nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường
 18. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
 19. Chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt-Singapore
 20. Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường mầm non
 21. Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường phổ thông
 22. Chương trình bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý học đường trong trường trung học
 23. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
 24. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên
 25. Chương trình bồi dưỡng quản lý tài sản trong trường học
 26. Chương trình bồi dưỡng CBQL trung tâm học tập công đồng
 27. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân

XEM CHI TIẾT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn