Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:94740806
Đang truy cập:967

Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 3 - 2016)

BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                                   

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ  

ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI

(Cập nhật tháng 3 - 2016)

 

STT

TÊN

CHƯƠNG TRÌNH

SỐ NGÀY

GHI CHÚ

1-1a

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường MN

8 tuần học + 3 tuần thực tế,viết TL

Cấp CC

1b

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông

nt

Cấp CC

1c

Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường ĐH, CĐ

nt

Cấp CC

2

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành GD

7 ngày

Cấp CC

3

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra GD

8 ngày

Cấp CC

4

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

7 ngày

Cấp CC

5

Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho GV dạy môn GDCD

18 ngày

Cấp CC

6

Chương trình bồi dưỡng ngạch CVC

8 tuần

Cấp CC

7

Chương trình bồi dưỡng ngạch CV

10 tuần

Cấp CC

8

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính văn phòng trong nhà trường

7 ngày

Cấp GCN

9

Chương trình nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục

9 ngày

Cấp GCN

10

Chương trình bồi dưỡng quản lý tài sản trong trường học

4 ngày

Cấp GCN

11

Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông

6 ngày

Cấp GCN

12

Chương trình bồi dưỡng kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

6 ngày

Cấp GCN

13

Chương trình bồi dưỡng công tác quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường trung học

5 ngày

Cấp GCN

14

Chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

3 ngày

Cấp GCN

15

Chương trình bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường MN

3 ngày

Cấp GCN

16

Chương trình bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường trung học

5 ngày

Cấp GCN

17

Chương trình bồi dưỡng công tác chủ nhiệm trường tiểu học

5 ngày

Cấp GCN

18

Chương trình bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tích cực ở trường tiểu học

4 ngày

Cấp GCN

19

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường phổ thông

4 ngày

Cấp GCN

20

Chương trình nâng cao năng lực lập kế hoạch chiến lược trong trường PT

4 ngày

Cấp GCN

21

Chương trình nâng cao năng lực quản lý nhân sự trường phổ thông

4 ngày

Cấp GCN

22

Chương trình nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

4 ngày

Cấp GCN

23

Chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt-Singapore

8 ngày

Cấp GCN

24

Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường mầm non

14 ngày

Cấp GCN

25

Chương trình nâng cao năng lực quản lý trường phổ thông

14 ngày

Cấp GCN

26

Chương trình bồi dưỡng công tác tư vấn tâm lý học đường trong trường trung học

4 ngày

Cấp GCN

27

Chương trình bồi dưỡng CBQL trung tâm học tập cộng đồng

4 ngày

Cấp GCN

28

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân trong trường học

4 ngày

Cấp GCN

           

Theo nhu cầu của các địa phương/cơ sở, Trường sẽ cân đối kế hoạch để hợp tác mở lớp tại địa phương (bồi dưỡng toàn bộ hoặc 1 phần chương trình theo nhu cầu).

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM:

* Tel08.39104145, 08.38223258, 08.38291718, 0909276747; Fax: 08.38296336.                    

*  E-mail: cbqlhcm@gmail.com; Website: www.iemh.edu.vn

TẢI TẬP TIN TẠI ĐÂY

 

                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn