Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.475.685

Danh mục các chương trình bồi dưỡng

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG: TẢI TẠI ĐÂY

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trường mầm non: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trường phổ thông: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trung tâm GDTX: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng CBQL trường TCCN: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng CBQL khoa, phòng trường ĐHCĐ: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng CBQL Sở/Phòng GDĐT: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ CTV thanh tra GD: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông (liên kết Việt Nam – Singapore): Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Xem chi tiết

- Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Xem chi tiết

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn