Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập:10078204
Đang truy cập:2689

Sẽ đánh giá, xếp loại năng lực nghề nghiệp giáo viên theo 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí

Ngày 26/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông nhằm thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn hiệu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Theo Bộ GDĐT, việc ban hành quy chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhằm giúp giáo viên tự đánh giá từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đồng thời làm cơ sở để rà soát, sắp xếp cán bộ giáo viên chưa đạt chuẩn tối thiểu, không đáp ứng yêu cầu công việc để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.

Theo dự thảo này, chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông dự kiến có 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí về phẩm chất nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin; nghiệp vụ sư phạm; năng lực xây dựng, thực hiện môi trường giáo dục dân chủ; và năng lực xây dựng các quan hệ xã hội…

Mỗi giáo viên được đánh giá theo từng tiêu chí và đánh giá chung. Mỗi tiêu chí được đánh giá theo các mức “Đạt”, “Khá”, “Tốt” và “Không đạt” dựa trên báo cáo tự đánh giá, các minh chứng và ý kiến khảo sát từ đồng nghiệp.

Ví dụ tiêu chí về năng lực ngoại ngữ dùng để đánh giá khả năng sử dụng ngoại ngữ (hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với giáo viên công tác ở vùng dân tộc thiểu số) trong hoạt động dạy học và giáo dục.

Với giáo viên tiểu học, để được đánh giá là đạt, họ chỉ cần biết sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ở mức cơ bản và chứng minh bằng cách có chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận trình độ ngoại ngữ đạt bậc 1 theo quy định khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc các chứng chỉ tương đương.

Để đạt loại khá, họ phải sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc để khai thác thông tin phục vụ cho hoạt động dạy học và giáo dục. Minh chứng được công nhận là chứng chỉ, giấy chứng nhận hoặc xác nhận trình độ ngoại ngữ đạt mức 2/6 và phiếu dự giờ, biên bản sinh hoạt chuyên môn hoặc biên bản họp hội đồng sư phạm. Và giáo viên tiểu học chỉ cần có thêm báo cáo, bài báo hay sáng kiến được đăng tải thể hiện nội dung mức độ đạt được là sẽ được đưa lên loại tốt.

Với giáo viên THCS, THPT, giáo dục thường xuyên và giáo viên trường trực thuộc Bộ, các minh chứng về năng lực ngoại ngữ tương tự giáo viên tiểu học nhưng yêu cầu về bậc năng lực ngoại ngữ cao hơn. Cụ thể, giáo viên được đánh giá đạt và khá phải có trình độ ở mức 2/6, giáo viên được đánh giá tốt phải có chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo quy định khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc các chứng chỉ tương đương.

Theo định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá vào mỗi cuối năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Theo định kỳ 3 năm/lần, nhà trường tổ chức đánh giá giáo viên theo Chuẩn.

Về quy trình đánh giá, hiệu trưởng các trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch đánh giá giáo viên theo chuẩn và thành lập hội đồng đánh giá. Số lượng thành viên hội đồng từ 5 người trở lên. Hội đồng đánh giá sẽ lần lượt lấy ý kiến của các bên liên quan như báo cáo tự đánh giá của giáo viên, ý kiến khảo sát của đồng nghiệp, tổng hợp kết quả đánh giá của đồng nghiệp. Sau đó, hội đồng có nhiệm vụ tổng kết lại, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung. Hoàn thành các bước trên, hội đồng đánh giá sẽ gửi kết quả cho giáo viên, trao đổi với họ nếu có những điểm khác biệt. Kết quả cuối cùng do Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch hội đồng đánh giá quyết định và dựa trên minh chứng. Mọi kết quả đạt chuẩn sẽ được báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên và danh sách giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp sẽ được công khai.

Dự thảo này được Bộ GD-ĐT tham khảo ý kiến góp ý đến hết ngày 25/5/2018.

Tham khảo thêm tại:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/chuan-nghe-nghiep-giao-vien-pho-thong-co-15-tieu-chi-438075.html

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/giao-vien-tieu-hoc-chi-can-dat-ngoai-ngu-bac-1-6-3728128.html

https://laodong.vn/giao-duc/muon-duoc-cong-nhan-dat-chuan-giao-vien-nha-giao-phai-co-chung-chi-ngoai-ngu-598071.ldo

Downdload văn bản tại đây

DT Quy dinh kem thong tu.doc

Du Thao Thong tu.doc

Tin: Nguyễn Thanh

Ảnh: https://moet.gov.vn

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn