Các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý đã và đang triển khai (Cập nhật tháng 12 - 2017)

 

 

 

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579240
Đang truy cập: 52
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn