Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 và triển khai chuyên đề năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 21/2/2024 của Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM, theo thông báo của Đảng ủy khối về việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tuyến vào ngày 01/03/2024, Đảng ủy trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức cho toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình” với 60 đảng viên, viên chức và người lao động cùng tham dự.

Cùng tham dự buổi học Nghị quyết có đồng chí Trần Phạm Lan Anh, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy khối Đại học, Cao đẳng TPHCM cùng tập thể Đảng ủy Nhà trường.

Tại hội nghị, TS. Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng Khoa xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II báo cáo giới thiệu những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gồm các chuyên đề trọng tâm như chuyên đề Nghị quyết 45: “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chương trình số 49-CtrHĐ/TU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45; Chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Một số hình ảnh Hội nghị:

          Tín và ảnh: VPĐU Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn