Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10703983
Đang truy cập:645

Họp hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2021

Ngày 24/4/2020, tại Phòng Hội thảo B, Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021.

Tại cuộc họp, TS. Lê Ngọc Thạch - Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhà trường 04 đề xuất trong năm 2021. Đồng thời, TS. Lê Ngọc Thạch đã thông qua các văn bản và quy trình họp Hội đồng. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện thêm cho các đề xuất như: tên đề tài, tính cấp thiết, mục tiêu, sản phẩm, địa chỉ ứng và hiệu quả mang lại. Hội đồng đã bỏ phiếu và công bố kết quả của 07 đề tài được đề xuất theo thứ tự ưu tiên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS. Hà Thanh Việt đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học của các cá nhân/đơn vị có đề tài đề xuất. Đặc biệt, PGS.TS. Hà Thanh Việt nhấn mạnh các đề tài nghiên cứu khoa học phải có tính ứng dụng thực tiễn cao, phải giải quyết được những vần đề phục vụ và phát triển ngành giáo dục Việt Nam,… Chủ tịch Hội đồng yêu cầu cá nhân/ đơn vị đề xuất đề tài phải rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp của Hội đồng để Phòng KHCN&HTQT tham mưu Nhà trường gửi Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ GD&ĐT đúng thời hạn.

ThS. Lai Nhã Trúc_CV Phòng KHCN&HTQT.

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn