Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo

Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo (từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018)

 Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Số 7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 38291718 - 08.39104145

Fax: 08. 38296336

Email: cbqlhcm@gmail.com

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn