Linh hoạt triển khai tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương

Ngày 3/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị về nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực trạng và giải pháp. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị.

 

Tham dự có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách nội dung giáo dục địa phương tại các Sở GDĐT.

Đại biểu dự hội nghị

Nhận định nội dung giáo dục địa phương là một bộ phận không thể tách rời trong thực hiện Chương trình GDPT 2018, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Thái Văn Tài cho biết: Nội dung giáo dục địa phương là những vấn đề cơ bản, thời sự về văn hoá, lịch sử, địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp... của địa phương bổ sung cho nội dung giáo dục bắt buộc chung thống nhất trong cả nước.

Để thực hiện nội dung giáo dục địa phương, thời gian qua Bộ GDĐT đã ban hành và phối hợp ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện hướng dẫn biên soạn, thẩm định tài liệu, hướng dẫn tổ chức dạy học tài liệu giáo dục địa phương, tổ chức xuất bản, phát hành tài liệu, tư vấn, hướng dẫn, đôn đốc phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương.

Thực hiện các quy định và văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, UBND cấp tỉnh đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa như: tổ chức xây dựng Khung nội dung giáo dục địa phương các cấp học, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, tổ chức dạy thực nghiệm, tổ chức thẩm định và hoàn