Thông Báo Chiêu Sinh Khóa Bội Dưỡng Quản Lý Giáo Dục Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Mầm Non, Phổ Thông, Chuyên Biệt Và Các Cơ Sở Giáo Dục Khác, Khóa 01 Năm 2023

     Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ – BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh;;

    Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

   Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CBQLGDHCM  ngày 10  tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác;

   Căn cứ Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nhà giáo của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

  Theo đề nghị của các cá nhân, đơn vị

  Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác- Khóa 01 năm 2023”, với nội dung như sau:

1. Các lớp được tổ chức

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường phổ thông;

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường mầm non;

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.

2. Chương trình bồi dưỡng

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-CBQLGDHCM  ngày 10  tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác.

Chương trình gồm 14 chuyên đề, 230 tiết, trong đó 90 tiết lên lớp và 140 tiết tự nghiên cứu (Học viên sẽ được nhận Kế hoạch giảng dạy và học tập vào ngày khai giảng).

3. Đối tượng tham dự

- Cán bộ quản lý, giáo viên thuộc diện quy hoạch ở các trường mầm non, phổ thông, chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác;

- Đối tượng khác có nhu cầu.

4. Thời gian, hình thức và địa điểm học tập

- Thời gian học tập:

Học trên lớp 05 tuần (nếu học 3 buổi tối/tuần) hoặc 3,5 tuần (nếu học vào 2 ngày thứ Bảy và CN) + 01 tuần thực tế và viết tiểu luận.

- Dự kiến khai giảng:

+    Khóa 01 khai giảng lúc 8g00 ngày 06/05/2023

+ Các khóa tiếp theo khai giảng vào giữa và cuối các tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2023

- Hình thức và địa điểm học tập:

+ Kết hợp trực tiếp và trực tuyến (tùy theo nhu cầu của người học, của đơn vị phối hợp tổ chức lớp)

+ Địa điểm học trực tiếp:  tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM; Các lớp do đơn vị khác phối hợp tuyển sinh sẽ học trực tiếp tại địa điểm do đơn vị đó thông báo.

5. Kinh phí học tập

+ Học phí:  2.500.000 đồng/học viên (bao gồm cả tiền tài liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận)

6. Thủ tục đăng ký

7. Địa chỉ liên hệ:

-  Phòng QLĐT & KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM; điện thoại: 028.38223258 (Phòng QLĐT & KHCN); hoặc 0973 768 147, 0946 43 70 79 (Thầy Nguyễn Văn Huê);

8. Cấp chứng nhận:

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho CBQL trường mầm non/ trường phổ thông” theo quy định của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự  quan tâm của quý cơ quan, đơn vị và cá nhân để khóa bồi dưỡng được tổ chức thành công. 

     File thông báo chiêu sinh chi tiết tại đây                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn