Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623793
Đang truy cập:319

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - NĂM 2021

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở lớp Bồi dưỡng Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo với những nội dung sau: 

1. Đối tượng tham dự

- Trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

- Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Chương trình bồi dưỡng

Thực hiện theo quy định  tại Chương trường bồi dưỡng trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo (ban hành kèm theo Quyết định số 4856/QĐ-BGDĐT ngày 17/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), gồm: 04 mô-đun, 160 tiết, trong đó có 120 tiết bồi dưỡng, 15 tiết ôn tập/kiểm tra và 25 tiết khảo sát thực tế (Kèm theo Chương trình bồi dưỡng).

3. Thời gian và địa điểm

- Thời gian học tập trên lớp: 120 tiết; Ôn tập/kiểm tra: 15 tiết; đi thực tế: 25 tiết

- Khai giảng: Dự kiến ngày 26/6/2021 ( học vào thứ 7,CN hằng tuần)

- Hình thức học: kết hợp trực tiếp và trực tuyến

- Địa điểm học tập: Tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

4. Học phí:

- Học tại Trường: 4.000.000đ/học viên (bao gồm cả tài liệu, không bao gồm khảo sát thực tế).

5. Thủ tục đăng ký

Đơn vị đăng ký theo mẫu bên dưới và gửi vào Email: cbqlhcm@gmail.com trước ngày 24/6/2021

6. Địa chỉ liên hệ:

Phòng QLĐT & KHCN, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (IEMH), số 7 – 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại:  028.38223258

Email: cbqlhcm@gmail.com.

7. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp “Chứng chỉ Bồi dưỡng Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết xem tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn