Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10661386
Đang truy cập:578

Thông báo mời thầu cạnh tranh photocopy tài liệu học tập

THÔNG BÁO

V/v mời thầu cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của
Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị, cá nhân bên ngoài Trường có nhu cầu chào giá cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của Trường:

1. Nội dung chào giá cạnh tranh:

- Nội dung chính của gói thầu: Photocopy tài liệu học tập cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh (quy cách theo bảng chi tiết đính kèm).

Địa chỉ: Số 7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:    028 8291718; Phòng Tổ chức - Hành chính

028 39102266; Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

- Loại gói thầu: Photocopy tài liệu học tập

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng

2. Nguồn chi: Chi từ ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh. (Hồ sơ kín)

4. Thời gian đăng ký: từ 09 giờ ngày 15/10/2018 đến trước 09 giờ ngày 22/10/2018 (trong giờ hành chính).

5. Hồ sơ tham dự chào giá cạnh tranh:

- Đơn đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh photocopy tài liệu học tập của Trường (theo mẫu).

- Đơn giá theo bảng quy cách chi tiết (theo mẫu)

5. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu

- Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục

- Địa chỉ: Số 7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 028. 39102266;   hoặc: 0932.773344.

7. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 22/10/2018.

8. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 19/10/2018 tại phòng  Truyền thống, Số 7-9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gói thầu trên.

 

Xem chi tiêt tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn