Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 17647
Đang truy cập:1195

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG PHÍA NAM

Thực hiện yêu cầu phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục tại văn bản số 4093/BGDĐT-TTr ngày 25/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ cho Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố  Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mở lớp Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục cho các trường đại học và cao đẳng phía Nam, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cụ thể về khoá học như sau:

1. Mục tiêu

Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hạt động của cộng tác viên thanh tra giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

2. Nội dung bồi dưỡng

- Tổng quan về thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục;

- Kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục;

- Công tác kiểm tra của cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục;

- Viết tiểu luận cuối khóa và tìm hiểu thực tế.

3. Đối tượng tham dự

Viên chức thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GDĐT khu vực phía Nam, có kiến thức chuyên môn  trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đào tạo, tài chính, viên chức làm công tác thanh tra, pháp chế. Viên chức sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng sẽ giúp lãnh đạo các đơn vị làm đầu mối giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra nội bộ theo thẩm quyền; tham gia các đoàn thanh tra hành chính, chuyên ngành (khi được Thanh tra Bộ GDĐT trưng tập).

4. Thời gian và địa điểm học tập 

- Thời gian: Khai giảng 8h00, 23/9/2022, học các ngày 23, 24, 25/9/2022 và 01, 02/10/2022.

- Địa điểm học tập: Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Học phí

Tiền học phí (đã bao gồm tài liệu, tiền in thẻ cộng tác viên thanh tra): 2.000.000 đồng/học viên (người học nộp trước ngày khai giảng bằng hình thức chuyển khoản).

- Chủ tài khoản: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 32644419, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), chi nhánh Sài Gòn

- Nội dung ghi: HP Thanh tra giáo dục ĐHCĐ của HV .... đơn vị công tác ....

6. Thủ tục đăng ký

Các trường lập danh sách cử người đi bồi dưỡng theo mẫu dưới đây, gửi vào địa chỉ Email: cbqlhcm@gmail.com

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo và KHCN, ĐT: 028.38223258

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn