Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 4 tỷ + 17292
Đang truy cập:840

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia

       Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo và mời viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc gia về: “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên”.

         1. Mục tiêu hội thảo

       - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

       - Đề xuất những biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.trong bối cảnh hiện nay.

         2. Nội dung hội thảo

       Hội thảo tập trung vào những nội dung sau:

       - Một số vấn đề lý luận về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

       - Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.trong bối cảnh hiện nay;

       - Sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng với các cơ quan quản lý trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

       - Đổi mới nội dung bồi dưỡng thường xuyên (có thể gắn với nội dung từng mô đun trong Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày  26/8/2019,  Thông tư số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019, Thông tư số 18/2019/TT-BGDĐT ngày 01/11/2019) cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

       - Đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

       - Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng bồi dưỡng dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông;

       - Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0;

       - Chuyển đổi số trong bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;

       - Các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên (có thể gắn với từng mô đun trong chương trình bồi dưỡng, và gắn với từng đối tượng ở  cấp học, bậc học cụ thể);

       - Các vấn đề khác có liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên;…

         3. Thời gian và địa điểm tổ chức

        Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 23/12/2022, tại Trường Cán bộ Quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Số 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

       4. Thể lệ viết bài hội thảo

       Bài viết gửi về cho hội thảo cần phải được trình bày theo thể lệ sau:

       - Quy định về ngôn ngữ viết bài hội thảo: Tiếng Việt

       - Quy định về cách thức trình bày toàn văn bài viết hội thảo:

       + Độ dài của bài viết: Từ 6 đến 8 trang

       + Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 của chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word (hoặc tương đương). Mật độ chữ bình thường, không nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3 cm; lề trái 3,5 cm; lề phải 2 cm.

       + Trật tự trình bày bài viết hội thảo:

       (1) Tên bài viết: Chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 14; họ tên tác giả, chữ thường, đậm.

       (Ví dụ: Nguyễn Văn A); Đơn vị công tác: viết bình thường, đậm, nghiêng; địa chỉ email; số điện thoại.

       (2) Tóm tắt bài viết: 100-200 từ;

       (3) Từ khóa: 4-5 từ hoặc cụm từ;

       (4) Nội dung chính của bài viết: Các đầu mục chính trong phần nội dung: chữ in hoa, đậm; các đầu mục nhỏ: chữ in thường, đậm;

       (5) Tài liệu trích dẫn và tham khảo: trình bày theo quy định của Hội Tâm lí học Hoa Kỳ (American Psychological Association/APA).

       5. Thời hạn và địa chỉ nhận bài

       - Thời gian nhận bài: Kể từ ngày ra thông báo cho đến ngày 30/11/2022

       - Địa chỉ nhận bài: Bài viết tham gia hội thảo vui lòng gửi về cho ThS. Lai Nhã Trúc qua địa chỉ email: hoithaoquocgia2022@iemh.edu.vn,  Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học công nghệ, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, số 7 - 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bền Nghé, Quận 1, TP.HCM.

       Mọi thông tin liên quan đến hội thảo, xin vui lòng liên hệ: TS. Vũ Đình Bảy, số ĐT: 0905 195 719; hoặc ThS. Lai Nhã Trúc, số ĐT: 0919 011 345

       Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo và mời các Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các Học viện, các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tham gia viết bài cho hội thảo.

        Trân trọng cảm ơn!

Xem thông tin chi tiết tại đây

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn