Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10759664
Đang truy cập:300

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ GD&ĐT để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021và Công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/8/2020 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021.

Nay nhà trường thông báo đến toàn thể công chức, viên chức có quan tâm thực hiện hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn  nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ GD&ĐT như sau:

I. Điều kiện, hồ sơ tham gia tuyển chọn

Theo hướng dẫn tại công văn số 2939/BGDĐT-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021.

II. Số lượng và thời hạn gửi hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ GD&ĐT gửi hồ sơ đăng ký (1 bản gốc, 10 bản sao) về Phòng KHCN&HTQT hạn chót ngày 16/9/2020, File mềm gửi về địa chỉ email: Cao Thị Thúy Diễm <cttdiem@iemh.edu.vn>. Nhà trường sẽ tổng hợp và gửi hồ sơ đăng ký về Vụ đúng thời gian quy định.

Các văn bản đính kèm

1. Thông báo

2. Quyết định 2262/QĐ-BGDDT phê duyệt danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021

3. Thông báo số 2939/BGDDT-KHCNMT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2021

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn