Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89980412
Đang truy cập:935

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CHO HỌC VIÊN LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHÓA 6

Thực hiện quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-HVCTQG ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia, được sự tham mưu của Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục từ ngày 13/3/2021 đến ngày 14/3/2021 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục và nghiệp vụ công tác đảng, quản lý nhà nước cho 77 học viên lớp trung cấp  lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng tham gia có TS. Vũ Đình Bảy - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục làm Trưởng đoàn; ThS. Phan Thị Thúy Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, giáo viên chủ nhiệm lớp; ThS. Phạm Công Hiệp giảng viên Khoa Chính trị - Hành chính và Tâm lý giáo dục, giảng viên hướng dẫn.

Đoàn nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn được nghe ThS. Lê Văn Toàn Phó Hiệu trưởng thay mặt nhà Trường trình bày khái quát về lịch sử hình thành và phát triển Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu; tầm nhìn, sứ mạng, định hướng phát triển trường theo hướng lớn về quy mô, đa dạng về ngành đào tạo; có uy tín và tạo chất lượng cao với hệ sinh thái phát triển bền vững của mô hình trường đào tạo ứng dụng; công tác xã hội giáo dục trong đào tạo và quản lý đào tạo của loại hình trường đại học tư thục.

Đoàn nghiên cứu thực tế công tác quản lý giáo dục lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 tại Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Với tinh thần làm việc tích cực, chân thành, cộng tác, chia sẽ, cầu thị học viên đã đạt ra nhiều câu hỏi liên quan đến thực tiễn công tác quản lý tại cơ sở giáo dục về: thuận lợi, khó khăn của loại hình trường đại học tư thục trong quá trình tham gia đào tạo; giải pháp để xây dựng phát triển trường theo hướng trường đào tạo ứng dụng đa ngành với uy tín, chất lượng cao; cơ cấu khung chương trình đào tạo; công tác phát triển đội ngũ nhân sự; tỷ lệ có việc làm và làm đúng chuyên ngành đào tạo của sinh viên sau khi tốt nghiệp; những vấn đề về cơ chế, chính sách khuôn khổ, hành lang pháp lý giáo dục đại học và công tác xã hội hóa giáo dục…Ghi nhận và đánh giá cao những vấn đề học viên đặt ra lãnh đạo và các đơn vị liên quan của trường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phát triển nhà trường, công tác đào tạo, huy động nguồn lực xã hội tham gia đào tạo, thực hiện chương trình đào tạo, thu hút và phát triển đội ngũ nhân sự; việc nghiên cứu áp dụng cơ chế, chính sách, quy định pháp luật trong giáo dục….Theo vị trí công tác của mình, học viên nêu mong muốn được tiếp tục trao đổi, hợp tác giữa nhà với cơ quan, đơn vị mà học viên đang công tác thời gian tới để không những bổ sung, hoàn thiện kiến thức của quá trình học tập chính trị mà còn phát triển chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong giáo dục và đào tạo.

Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 tại nghe lãnh đạo Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo

Nghiên cứu thực tế nghiệp vụ công tác Đảng và công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực tại Thành ủy Thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, đoàn đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ -Trưởng Ban Tuyên giáo và đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo trình bày khái quát về định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xác định tại Đại hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Xây dựng Thành phố Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển phát triển văn minh được xác định tại Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ Thành phố Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; xây dựng đô thị thông minh có môi trường đáng sống; việc xây dựng cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ - hải sản; nhiệm vụ và giải pháp phát triển giáo dục; công tác thi tuyển, sát hạch và đánh giá chức danh  lãnh đạo, quản lý; công tác sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên; công tác vận động quần chúng tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội… Qua trình bày nhiệt quyết, cô động của các báo cáo viên, học viên đã nhiều vấn đề cần chia sẻ về kinh nghiệm và kỹ năng trong thực hiện công tác đảng và quản lý nhà nước như: việc tiến hành sinh hoạt chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả; công tác phát triển đảng viên; đấu tranh chống lại thế lực thù địch, phản động; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chính sách, pháp luật; giải pháp xây dựng đô thị thông minh; công tác thi tuyển, sát hạch, đánh giá và xử lý sau đánh giá cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức giáo dục.

 

Đoàn nghiên cứu thực tế công tác đảng và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 tại Thành ủy Thành phố Vũng Tàu.

Từ  thực tiễn công tác và những vấn đề học viên quan tâm theo nội dung kế hoạch nghiên cứu thực tế đại diện lãnh đạo Thành ủy và các phòng chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cẩm nang hướng dẫn sinh hoạt chi bộ để nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc nêu gương của đảng viên, giải quyết kịp thời nhu cầu lợi ích chính đáng của quần chúng tạo niềm tin, động lực trong việc phát triển đảng viên; giữ gìn niềm tin của người dân thông qua thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để tạo và giữ gìn niềm tin của nhân tố quyết định trong xây dựng Đảng; giải pháp xây dựng đô thị thông minh từ công dân thông minh giải pháp xây dựng đô thị thông minh từ công dân thông minh; tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi tuyển, sát hạch và kết quả xử lý sau thi tuyển, sát hạch cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; việc giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức giáo dục cả công lập và ngoài công lập.

Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6 trao đổi nghiệp vụ công tác Đảng với đại diện lãnh đạo Thành ủy Thành phố Vũng Tàu

Phát biểu tổng kết công tác nghiên cứu thực tế, TS. Vũ Đình Bảy – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục làm Trưởng đoàn ghi nhận và đánh giá cao tin thần thái độ học tập, tích cực, nghiêm túc, cầu thị, hợp tác ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành nội quy, quy chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính của học viên, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên hướng dẫn lớp trung cấp lý luận – chính trị khóa 6. Sự tích cực hợp tác, chia sẻ chân tình nhiệt huyết của đơn vị đơn ghiên cứu và báo cáo viên đoàn và lớp đế nghiên cứu thực tế mong muốn  học viên của lớp không chỉ vận dụng những nội dung đã được nghiên cứu để hoàn thành bài tiểu luận thu hoạch nghiên cứu thực tế trong chương trình học mà cần nên vận dụng và áp dụng những cách làm hay về gắn kết quá trình đào tạo lý thuyết với thực tế tại doanh nghiệp; thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên tại doanh nghiệp; việc thực hiện cẩm nang hướng dẫn sinh hoạt chi bộ; việc nêu gương của đảng viên, giải quyết kịp thời nhu cầu lợi ích chính đáng của quần chúng trong phát triển đảng viên; giữ gìn niềm tin của người dân thông qua thực hiện phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để xây dựng Đảng….vào thực tế tại đơn vị, cương vị, vị trí công tác của mình để gắn kết và đáp ứng yêu cầu quá trình đào tạo với thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị và vị trí công tác

TS. Vũ Đình Bảy – Trưởng phòng Quản lý Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục làm Trưởng đoàn phát biểu tổng kết nghiên cứu thực tế của học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa 6

Tin và hình: ThS.Phạm Công Hiệp - Giảng viên Khoa Quản lý Hành chính Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn