Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn giáo dục

      Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2017. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo kinh phí hoạt động trực thuộc trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Chức năng, nhiệm vụ chính của Trung tâm:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non - phổ thông theo nhu cầu của cơ sở giáo dục và các địa phương.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp khoa, phòng ở các trường cao đẳng, đại học, học viện.

- Tư vấn cho các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, những vấn đề liên quan đến quản trị nhà trường, công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng giáo viên, biện pháp giáo dục học sinh,…

- Hợp tác triển khai các dự án trong lĩnh vực giáo dục,…

- Tư vấn, đánh giá và kiểm định chất lượng ở các cơ sở giáo dục.

- Tư vấn đánh giá các dự án trong lĩnh vực giáo dục,…

- Hợp tác với các đối tác ở trong và ngoài nước để tổ chức các hội thảo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về giáo dục, quản lý giáo dục,… Tư vấn về nghiên cứu khoa học và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho các cơ sở giáo dục.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm, các khóa bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh ở các cơ sở trong nước hoặc ở nước ngoài.

- Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, trao đổi học viên và giảng viên trong nước, quốc tế và các hoạt động khác có liên quan.

- Quản lý đào tạo chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Cơ cấu tổ chức

        2.1. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục (TECC)

        - Email: trungtamdaotao@iemh.edu.vn

        - Website: iemh.edu.vn

        - Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

        2.2. Giám đốc Trung tâm: TS. Đinh Thị Kim Loan – Giám đốc

             Điện thoại: 028 39103049

             Email: dtkloan@iemh.edu.vn

 

       

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn