Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 9784746
Đang truy cập:556

Giới thiệu chung về Trung tâm tư vấn giáo dục

         Được thành lập theo Quyết định số 1063/QĐ-CBQLGDHCM ngày 27/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Nhà trường. Trung tâm ra đời nhằm giải quyết “bài toán” về số lượng và chất lượng, nhu cầu bồi dưỡng với khả năng đáp ứng, sự linh hoạt trong chương trình, tài liệu với thời gian, thời lượng và quy định chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ chế tài chính, chế độ chính sách vừa khuyến khích người dạy, người học, vừa đảm bảo đúng với qui định, đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ của thị trường.

        1. Tầm nhìn:

        Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chất lượng cao về các lĩnh vực theo nhu cầu của xã hội; đẩy mạnh liên kết với các trường, các học viện tiên tiến trong khu vực và thế giới; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển Nhà trường và của ngành giáo dục

        2. Sứ mệnh:

        Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn từ Mầm non đến Đại học; cung cấp các chương trình đào tạo có giá trị phục vụ cộng đồng và tính ứng dụng cao.

        3. Mục tiêu chung:

         Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, công chức, viên chức và học viên có nhu cầu về kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

        4. Mục tiêu cụ thể:

        - Thực hiện hợp tác đào tạo về các lĩnh vực theo nhu cầu của xã hội với các địa phương, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của ngành giáo dục;

        - Thực hiện tư vấn giáo dục cho các đối tác, cá nhân theo nhu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

        - Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ viên chức và các đối tượng thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm bảo đảm có năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong giai đoạn mới;

        - Quảng bá hình ảnh nhà trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

        5. Chức năng:

        - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý công tác đào tạo và tư vấn giáo dục theo nhu cầu của Nhà trường;

        - Tìm kiếm đối tác trong nước và quốc tế liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu để nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và các kỹ năng, nghiệp vụ cần có theo nhu cầu của học viên thông qua các hoạt động ứng dụng công nghệ đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước;

        - Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế về liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, trao đổi học viên và giảng viên;

        - Tư vấn các hoạt động đào tạo và dịch vụ giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

        - Phối hợp với các tổ chức và doanh nghiệp cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của đơn vị đối tác;

        - Tham gia giới thiệu quảng bá các chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu phát triển thương hiệu của Nhà trường.

        6. Nhiệm vụ:

        - Điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, trên cơ sở đó đề xuất với cơ quan quản lý cấp trên xây dựng kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng nhu cầu của người học;

        - Đào tạo và tư vấn học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, phụ huynh học sinh, các đối tượng có nhu cầu, cụ thể:

        + Tư vấn liên kết đào tạo và học thuật: Đối tác là các trường đại học, cao đẳng nước ngoài; Phối hợp với các tổ chức cá nhân trong viêc bồi dưỡng đào tạo nội dung theo yêu cầu; Phối hợp nghiên cứu hợp tác quốc tế trong khuôn khổ trung tâm;

        + Tư vấn tâm lý: cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

        + Tư vấn hướng nghiệp: cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu;

        + Đào tạo các kỹ năng theo nhu cầu của xã hội.

        - Đào tạo cho cộng đồng và doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu hội nhập;

        - Tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, trao đổi học viên và giảng viên trong nước, quốc tế và các hoạt động khác có liên quan;

        - Tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho học viên theo nhu cầu của xã hội;

        - Tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận, chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định;

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

        7. Cơ cấu tổ chức

        7.1. Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục (TECC)

        - Email: trungtamtecc@iemh.edu.vn

        - Website: iemh.edu.vn

        - Địa chỉ: Số 07 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

        7.2. Giám đốc Trung tâm: TS. Vũ Đình Bảy

        - Email: vdbay@iemh.edu.vn

        - Điện thoại: 0942.82.88.81

        7.3. Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Phan Thị Thúy Quyên

        - Email: pttquyen@iemh.edu.vn

        - Điện thoại: 0913.787.093

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn