MÔN HỌC KHÁC: Tai lieu mon hoc HTTTKT

 

Tên file                                     Kích thước Download
SSP.doc 2.757,00 KB  Tải file .doc
Chuong1.ppt 862,50 KB   Tải file .ppt

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 0283 829718 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn