Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10732720
Đang truy cập:183

Đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

         Ngày 29/12/2017 Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 10/2017/TT-BNV Quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018 là cơ sở pháp lý để đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Đánh giá chất lượng bồi dưỡng nhằm cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức sau khi được bồi dưỡng, cung cấp cho các cơ quan, tổ chức đánh giá, cơ quan quản lý, đơn vị cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về thực trạng chất lượng bồi dưỡng. Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng bồi dưỡng, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thông tư quy định đối tượng đánh giá bao gồm: Chương trình, học viên, giảng viên, cơ sở vật chất, khoá bồi dưỡng và hiệu quả sau bồi dưỡng.

          Trường cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục ngay khi thông tư số 10/2017/TT-BNV có hiệu lực. Việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng thể hiện nhà trường luôn quan tâm kiểm soát và đảm bảo chất lượng, không ngừng nâng cao hiệu quả bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cho nhà trường và các cơ sở giáo dục của 32 Tỉnh, Thành phía Nam.

Tin: Chu Phương Diệp - Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGDĐT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn