Đề tài NCKH đang thực hiện

1- C2008-30-03: Nghiên cứu thực trạng quản lý các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học tại quận Gò Vấp Tp.HCM

2- C2008-30-04: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông tổ chức phối hợp với các doanh nghiệp để giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trên địa bàn Tp. HCM.

3- C2008-30-05: Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp. HCM.

4- B2008-30-03: Phát triển kỹ năng ra quyết định quản lý của Hiệu trưởng trường tiểu học.

5- B2008-30-04: Cơ sở khoa học của công tác bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm trường trung học và những đề xuất ứng dụng.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập:1579188
Đang truy cập: 698
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn