Đóng lại Đề tài NCKH cấp bộ đã nghiệm thu

1- B91-35-01: Cải tiến hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường Đại học.

2- B92-35-02: Hoàn thiện mô hình quản lý hoạt động của giáo viên trường THPT trong quá trình dạy học.

3- B94-35-04: Nghiên cứu nhu cầu CBQL giáo dục phổ thông ở một số tỉnh Ðồng bằng sông Cửu Long kế hoạch 1996-2000.

4- SCL95-5-7: Thực trạng tổ chức quản lý giáo dục và đào tạo ở Ðồng bằng sông Cửu Long, những giải pháp cấp bách.

5- B96-54-05: Khảo sát những yếu tố quản lý liên hệ đến chất lượng cao ở trường tiểu học.

6- B97-54-06: Chương trình đào tạo thanh tra viên trung học.

7- B99-54-07: Thực trạng, giải pháp, kiến nghị về đào tạo bồi dưỡng cán bộ QLGD các tỉnh phía Nam trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước những năm đầu thế kỷ 21.

8- B2000-54-08: Thực trạng và giải pháp phối hợp giữa nhà trường phổ thông với cộng đồng xã hội trong công tác giáo dục ở đồng bằng sông Cửu Long.

9- B2001-54-01: Thực trạng và biện pháp đẩy mạnh công tác hướng nghiệp tại các trường THPT ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

10- B2002-54-02: Một số định hướng chiến lược phát triển trường cán bộ quản lý GD và ĐT II đến năm 2010.

11- B2004-54-03: Xây dựng giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông

12- B2004-54-04: Nghiên cứu một số trắc nghiệm tâm lý và phương hướng vận dụng chúng vào tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT.
 

13- B2006-30-01: Tăng cường năng lực quản lý của hiệu trưởng trường THPT một số tỉnh phía nam hướng tới xây dựng nhà trường hiệu quả.

14- B2006-30-02: Xây dựng chương trình bồi dưỡng Thanh tra viên giáo dục mầm non.

15- C2006-30-01: Xây dựng chương trình khung bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường Trung học.

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn