Chức năng và nhiệm vụ phòng Quản trị - Thiết bị

 

Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các mặt công tác: quy hoạch; quản lý các dự án đầu tư; quản lý và sử dụng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị; theo dõi, chăm sóc sức khỏe của công chức, viên chức, học viên; bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong Trường.

2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo kế hoạch; sự phân cấp và chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

Nhiệm vụ

1. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở vật chất theo quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. Thực hiện các thủ tục, lưu trữ hồ sơ về hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường.

2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện sửa chữa, nâng cấp, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường nhằm bảo đảm các hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Trường. Tổ chức thực hiện các dự án xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị.

3. Tham gia hội đồng tư vấn về quản lý nhà, đất, đấu thầu xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Tổ chức thực hiện quy trình lập dự án đầu tư, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bàn giao công trình, bàn giao thiết bị theo quy định.

4. Thực hiện trang bị tài sản, cấp phát văn phòng phẩm theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Phục vụ thiết bị, phòng học, giảng đường bảo đảm hoạt động giảng dạy của Trường.

5. Quản lý hệ thống internet của Trường. Hỗ trợ hoạt động của Website về mặt kỹ thuật. Thực hiện sửa chữa ban đầu các thiết bị tin học, thiết bị văn phòng. Tư vấn, đề xuất sửa chữa trang thiết bị để bảo đảm các hoạt động trong Trường.

6. Quản lý, duy trì trạng thái hoạt động tốt của các xe ôtô để đảm bảo an toàn khi vận hành, phục vụ yêu cầu công tác của Trường và của Lãnh đạo Trường. Liên hệ, ký hợp đồng xe đưa đón học viên theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

7. Quản lý máy bơm, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện lạnh, điện sinh hoạt trong toàn Trường. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện tiết kiệm điện, nước trong Trường.

8. Tổ chức kiểm kê tài sản; tổ chức và tham gia hội đồng thanh lý tài sản theo quy định.

9. Quản lý và tổ chức hoạt động của Ký túc xá. Đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với học viên, sinh viên, khách trọ. Lập sổ theo dõi, lưu hồ sơ, cập nhật các hoạt động Ký túc xá. Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động nội trú; quản lý Khu nhà công vụ của Trường.

10. Bảo đảm vệ sinh trong khuôn viên Trường; phòng làm việc của Ban Giám hiệu; phòng họp, phòng học, giảng đường của Trường.

11. Theo dõi, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh hoặc tư vấn khám chữa bệnh cho công chức, viên chức và học viên. Tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho công chức, viên chức. Phối hợp với đơn vị liên quan làm thẻ bảo hiểm y tế theo quy định cho công chức, viên chức. Mua, cấp phát thuốc theo quy định. Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn. Tổ chức thực hiện tổng vệ sinh định kỳ; phòng, chống dịch bệnh trong Trường.

12. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong Trường. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy. Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy; tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức.

Tin mới
Lượt truy cập
Đang truy cập: 8.457.478
Đang truy cập: 381
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn