Giới thiệu Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục

 
  • Chức năng, nhiệm vụ

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục trực thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục có chức năng tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của cán bộ, giảng viên, học viên trong và ngoài trường; đăng tải về các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường.

 

  • Thông tin liên lạc

- Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục – Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

          Số 07, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0839.102266

- Email:tapchikhqlgd@iemh.edu.vn

Các chương trình
Tin mới
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3.784.685
Đang truy cập: 452
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Quyền Hiệu trưởng
TS. VŨ QUẢNG

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn