Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10732713
Đang truy cập:176

Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non và Phổ thông

 1. Quyết định số 112/QĐ-CBQLGDHCM ngày 02 tháng 02 năm 2018 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường trung học, năm học 2017-2018

 2. Quyết định số 111/QĐ-CBQLGDHCM ngày 02 tháng 02 năm 2018 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông, năm học 2017-2018

 3. Quyết định số 58/QĐ-CBQLGDHCM ngày 16 tháng 01 năm 2018 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Tiểu học Cần Thơ, năm học 2017-2018

 4. Quyết định số 56/QĐ-CBQLGDHCM ngày 16 tháng 01 năm 2018 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THPT Bình Phước, năm học 2017-2018

 5. Quyết định số 1350/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Tiểu học An Giang, năm học 2017-2018

 6. Quyết định số 1341/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non Bình Phước, năm học 2017-2018

 7. Quyết định số 1339/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở Bình Phước, năm học 2017-2018

 8. Quyết định số 1338/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Tiểu học Bình Phước, năm học 2017-2018

 9. Quyết định số 1337/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Trung học Cần Thơ, năm học 2017-2018

 10. Quyết định số 1335/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non Cần Thơ, năm học 2017-2018

 11. Quyết định số 1333/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v cấp Công nhận tốt nghiệp và Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2016-2017

 12. Quyết định số 1331/QĐ-CBQLGDHCM ngày 29 tháng 12 năm 2017 V/v Công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường phổ thông huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2016-2017

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn