Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 1 tỷ + 10732719
Đang truy cập:182

Nhìn lại 10 năm Hội thảo khoa học về Quản lý giáo dục gắn với sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/ Thành phía Nam

            Hội thảo khoa học về quản lý giáo dục là một hoạt động sinh hoạt thường niên của Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam kể từ nhiều năm nay dưới sự chủ trì tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và sự đăng cai luân phiên đồng tổ chức của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Các chủ đề hội thảo luôn đồng hành với công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới đất nước. Nhìn lại 10 năm gần đây, nội dung các hội thảo luôn gắn với thực tiễn giáo dục, góp phần xây dựng và phát triển nền giáo dục đất nước:

            1. Hội thảo năm 2008 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề Tự chủ trong giáo dục.

            2. Hội thảo năm 2009 tổ chức tại Nha Trang với chủ đề Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

            3. Hội thảo năm 2010 tổ chức tại Đồng Tháp với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các tỉnh phía Nam.

            4. Hội thảo năm 2011 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo các tỉnh phía Nam.

            5. Hội thảo năm 2012 tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đề Đổi mới cơ chế quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

            6. Hội thảo năm 2013 tổ chức tại Cần Thơ với chủ đề Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các tỉnh, thành phía Nam.

            7. Hội thảo năm 2014 tổ chức tại Tây Ninh với chủ đề Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

            8. Hội thảo năm 2015 tổ chức tại Đà Lạt với chủ đề Người cán bộ quản lý trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            9. Hội thảo năm 2016 tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh với chủ đề Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa.

            10. Hội thảo năm 2017 tổ chức tại Phú Quốc, Kiên Giang với chủ đề Công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

           Năm 2018 Hội thảo sẽ tổ chức tại Bình Thuận (dự kiến ngày 22 - 23 tháng 3) với chủ đề Nâng cao năng lực quản trị nhà trường trong bối cảnh mới. Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý, các nhà giáo, các nhà khoa học cùng nhau trao đổi, chia sẻ những nghiên cứu, những kinh nghiệm thực tiễn về quản trị nhà trường trong bối cảnh đang hướng tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam.

Hội thảo khoa học năm 2017 tổ chức tại Phú Quốc - Kiên Giang

 

Tin và hình: ThS. Chu Phương Diệp - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD&ĐT

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn