Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623660
Đang truy cập:186

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (13) - Tháng 3 năm 2017

MỤC LỤC

Bồi dưỡng thường xuyên phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

ĐẶNG HUỲNH MAI: Đổi mới căn bản công tác đào tạo giảng viên ở các khoa, trường sư phạm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

NGUYỄN THÁI BÌNH LONG: Bước ngoặt trong sứ mệnh nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh không chuyên đối với giáo dục đại học.

LÊ PHAN NHẬT HẰNG: Thực trạng hoạt động học tập của sinh viên khối ngành sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

LÂM THỊ KIM LIÊN: Một số yếu tố hạn chế hiệu quả quản lý công tác sinh viên ở các trường đại học công lập khối ngành kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

NGUYỄN THỊ HẢO - TRẦN XUÂN HẢI - TRƯƠNG MINH CHUẨN - NGUYỄN THỊ THU THỦY: Khung trình độ quốc gia Việt Nam: một khung phân tích

HOÀNG ĐÌNH THÁI: Đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

LÊ VĂN KHOA: Giáo dục phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh: những khó khăn, bất cập và một số kiến nghị, đề xuất.

LÊ NGỌC THẠCH - NGUYỄN VĂN TẤN - CAO THỊ THÚY DIỄM - LÝ ĐỨC THANH: Sự tương quan giữa các biến số dự đoán và sự hài lòng của giáo viên đối với việc quản lý dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học tại Thành phố Hồ Chí Minh

TRẦN TRỌNG THÁI: Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục để nâng cao chất lượng bồi dưỡng các lớp cán bộ quản lý giáo dục hiện nay

NGUYỄN THÀNH NHÂN: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng xã hội cho học sinh phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN NGHĨA TIỆP: Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học - nền tảng của công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp ở trường trung học phổ thông

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

VŨ LAN HƯƠNG - LÊ THỊ NGỌC NHẪN: Đào tạo lãnh đạo trường học tại Úc

VŨ THỊ THANH HỒNG: Giáo dục kỹ năng sống thông qua giờ ăn cho trẻ mầm non theo lý thuyết giáo dục của David Kolb và Maria Montessori

HUỲNH NGỌC MỸ LINH: Giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường phổ thông hiện nay: Thực trạng và giải pháp

KIỀU THỊ THÙY TRANG: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống tại các trường trung học cơ sở ở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

HỒ HOÀNG THANH VÂN: Vai trò của bộ quy tắc ứng xử và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý trường tiểu học

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

VÕ VĂN PHO: Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông - Sức sống mới

PHAN THỊ KIM ANH: Nghiệm thu đề tài cấp bộ “Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) Triển khai chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng

 

 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn