Danh Mục
Tin mới
Thư viện số
Ban biên tập
Chịu trách nhiệm xuất bản
Hiệu trưởng
PGS. TS. HÀ THANH VIỆT
Lượt truy cập
Đã truy cập: 3 tỷ + 89623763
Đang truy cập:289

Tạp chí khoa học quản lý giáo dục - Số 01 (17) - Tháng 3 năm 2018

 

MỤC LỤC

 

Phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TRẦN VĂN ĐỒNG – NGUYỄN VIỆT HỒNG – BÙI THỊ THU HIỀN: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay

ĐỖ VĂN THẮNG: Tư tưởng canh tân với đổi mới giáo dục Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

PHẠM TUẤN ANH: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay 

TRƯƠNG VĂN TUẤN: Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam 

NGUYỄN THỊ KIM OANH: Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông 

HÀ NGUYỄN BẢO KHUYÊN: Vận dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể trong quản lý chất lượng nhà trường 

LÊ VĂN QUỐC: Những điều kiện cần thiết để chuyển sang đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ  

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

BIỀN QUỐC THẮNG: Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay 

TRẦN NGỌC THẢO NGUYÊN: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên tại các trường đại học đào tạo đa ngành 

NGUYỄN MỸ LINH: Thực trạng quản lý đào tạo của Trường Đoàn Lý Tự Trọng – Thành phố Hồ Chí Minh 

PHẠM BÍCH THỦY: Thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục 

NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN – NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG: Thiết kế trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 5 – 6 tuổi khám phá thiên nhiên vô sinh 

ĐINH THỊ KIM LOAN: Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống ở trường trung học cơ sở 

NGUYỄN THỊ VÂN: Trường hợp điển hình về rối loạn lo âu ở học sinh trung học phổ thông

VŨ ĐÌNH BẢY: Dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học theo định hướng phát triển năng lực 

THÔNG TIN - TƯ LIỆU

TRẦN THANH NGUYỆN: Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu và đưa vào triển khai chương trình bồi dưỡng Quản lý an toàn trường học  

TRẦN MINH CHÂU: Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hồng Hà tổ chức giáo dục ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh 

HÀ THỊ KIM SA: Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Hồng Hà tổ chức giáo dục ngoại khóa góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh 

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM
Tel: 08-3.8291718 Fax: 08-3.8296336 | Website: iemh.edu.vn | Email: cbql.hcm@iemh.edu.vn